Donate
Aksana Shyrko

Aksana Shyrko

автор и координатор Международной школы для девушек SILVER SWAN (www.silverswan.space), эксперт в области социального предпринимательства, социолог-исследователь

Model biznesowy przedsiębiorczości społecznej

Model biznesowy przedsiębiorczości społecznej powstaje przez połączenie elementów: 1. Wartości (w zakresie strategii rozwoju i stworzenia sieci partnerskiej). 2. Kanały dystrybucji. 3. Relacji z klientami....

ROZWÓJ «HYBRYDOWEGO MODELU BIZNESOWEGO» NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWEJ PLATFORMY DLA KOBIET «SILVER SWAN»

Kluczowym czynnikem budowy modelu biznesowego i tworzenie kultury organizacyjnej przedsiębiorczości społecznej jest koncentracja na innowacjach (podejście innowacyjne-przedsiębiorcze). Celem tego podejścia...

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПОЛЕ

Анализируя научные работы зарубежных исследователей в области социологии религии, отмечено смещение проблематики научных работ: на место ранее актуальных исследований секуляризации, сект, типологии верующих,...