Donate
Philosophy and Humanities

Чи справді економтеорія відображає реальність капіталізму?

Фідель 🏴 16/02/24 09:43322

Як ми вже говорили в розділі С. 1.2, мейнстримна економічна теорія корениться в капіталізмі та капіталістичних соціальних відносинах. Вона приймає нинішній поділ суспільства на класи не тільки як даність, а й як таку, що виробляє вищу форму ефективності. Іншими словами, менйстримна економічна теорія ґрунтується на капіталістичних припущеннях, і не дивно, що її висновки майже завжди вигідні капіталістам, менеджерам, землевласникам, кредиторам і багатим, а не робітникам, орендарям, позичальникам і бідним.

Однак на іншому рівні панівна капіталістична економічна теорія просто не відображає капіталізм узагалі. Хоча це може здатися парадоксальним, це так. Неокласична економіка завжди вирізнялася апологетикою. Отже, вона має абстрагуватися або ігнорувати найбільш неприємні та незручні аспекти капіталізму, щоб представити його в найкращому світлі.

Візьмемо, наприклад, ринок праці. Анархісти, як і інші соціалісти, завжди наголошували, що за капіталізму в робітників є вибір між продажем своєї свободи/праці босові або голодною смертю (або крайніми злиднями, які передбачають якусь державу загального добробуту). Це відбувається тому, що вони не мають доступу до засобів існування (земля і робочі місця), якщо вони не продають свою працю тим, хто володіє ними. За таких обставин не має сенсу говорити про свободу, оскільки єдина реальна свобода, якою володіють трудящі, — це, якщо їм пощастить, згода бути експлуатованими одним начальником, а не іншим. Те, скільки людина працює, як і її зарплата, залежить від відносного балансу сил між робітничим і капіталістичним класами в даній ситуації.

Не дивно, що неокласична економіка не зображує вибір, що стоїть перед робітничим класом, у такому реалістичному світлі. Радше, вона стверджує, що кількість годин, яку людина працює, ґрунтується на її уподобаннях щодо доходу і дозвілля. Таким чином, стандартна модель ринку праці дещо парадоксальна в тому, що на ньому немає реальної робочої сили. Існує тільки дохід, дозвілля і переваги індивіда одного або іншого. Саме дозвілля вважається "нормальним благом", а праця — це те, що залишається після того, як індивід "споживає" весь вільний час, який він хоче спожити. Це означає, що праця зводиться до порожнього подвійного заперечення "не-роботи" і уявлення про те, що все безробіття добровільне.

Те, що це нісенітниця, мабуть, очевидно. Скільки "дозвілля" може дозволити собі людина без доходу? Як можна вважати економічну теорію хоча б віддалено обґрунтованою, якщо вона представляє безробіття (тобто відсутність доходу) як граничну корисність в економіці, де все підпорядковане (або має підпорядковуватися) ціні? Таким чином, дохід має переважний вплив на граничну корисність вільного часу. Точно так само це положення не може пояснити, чому перспектива втрати роботи сприймається більшістю працівників з таким страхом. Якби неокласичний (недо-)аналіз ринку праці був правильним, робітники були б щасливі стати безробітними. Насправді страх перед звільненням є головним інструментом дисциплінування в капіталізмі. Те, що економістам-капіталістам вільного ринку вдалося уявити безробіття як бажану ситуацію, свідчить про те, що його хватка за реальність капіталізму, м’яко кажучи, слабка (тут, як і в багатьох інших галузях, Кейнс реалістичніший, хоча більшість його послідовників капітулювали перед неокласичною критикою, яка стверджує, немовби стандартна кейнсіанська теорія мала погані мікроекономічні підвалини, замість того, щоб визнати, що це було безглуздя і перша "вихолощена версія Кейнса", нав’язана світові Дж. Р. Хіксом [Keen, там же, стор. 211]).

Однак ця картина "ринку праці" приховує реальність залежності робітничого класу і, отже, владу класу капіталістів. Визнання того, що робітники не мають жодного вільного вибору, працювати їм чи ні, і, опинившись на роботі, змушені приймати робочі години, встановлені їхніми роботодавцями, робить капіталізм менш чудовим, ніж стверджують його прихильники. Зрештою, ця фікція про те, що ринком праці керує прагнення робітників до "дозвілля" і що будь-яке безробіття є "добровільним", корениться в необхідності приховати той факт, що безробіття є істотною рисою капіталізму, а отже, притаманне йому. Усе тому, що це фундаментальний дисциплінарний механізм системи ("це батіг у руках [начальства], що постійно перебуває над вами, тож ви старанно працюватимете на нього і "поводитиметеся" самі", — цитуючи Александра Беркмана). Як ми стверджували в розділі B.4.3, капіталізм повинен мати безробіття, щоб гарантувати, що робітники підкорятимуться своїм босам і не вимагатимуть кращої оплати й умов (або, що ще гірше, ставити запитання, чому в них є боси взагалі). Іншими словами, вона "притаманна системі заробітної плати" і є "основною умовою успішного капіталістичного виробництва". Хоча вона "небезпечна і принизлива" для робітника, вона "дуже вигідна для господаря", і тому капіталізм "не може існувати без неї" (Berkman, What is Anarchism? , p. 26). Досвід державного регулювання повної зайнятості між (приблизно) 1950 і 1970 роками підтверджує цей аналіз, як і наступний період (дивіться главу С. 7.1).

Для того, щоб вибір дозвілля і праці став реальністю, робітникам необхідне незалежне джерело доходу. Інакше кажучи, ця модель передбачає, що працівників потрібно заманювати даною заробітною платою, і це тільки в тому разі, коли робітники мають можливість працювати на себе, тобто коли вони володіють власними засобами виробництва. Якби це було так, то це був би не капіталізм. Іншими словами, уявлення про ринок праці в капіталістичній економічній теорії передбачає некапіталістичну економіку ремісників і селян — саме таку економіку капіталізм знищив (за допомогою держави). Додаткова іронія цього неокласичного аналізу полягає в тому, що ті, хто найбільше дотримується його, також є тими, хто нападає на поняття щедрої держави загального добробуту (або виступає проти ідеї держави загального добробуту в усіх формах). Їхня мета полягає в тому, що в умовах держави загального добробуту ринок праці стає "неефективним", оскільки люди можуть претендувати на пільги і тому їм не потрібно шукати роботу. Проте, за логікою речей, вони повинні підтримувати щедру державу загального добробуту, оскільки вона надає працівникам реальний вибір між працею і дозвіллям. Те, що босам важко наймати людей, має розглядатися як хороша річ, оскільки робота, вочевидь, оцінюється як "марність", а не як необхідність. Як додаткова іронія, як ми обговорюємо в підрозділі С. 9, капіталістичний аналіз ринку праці не ґрунтується на якихось твердих емпіричних даних і не має жодного реального логічного підґрунтя (це всього лише припущення). Насправді факти, які ми маємо, свідчать проти цього і на користь соціалістичного аналізу безробіття і ринку праці.

Одна з причин, чому неокласична економіка так пересичена безробіттям, полягає в тому, що вона стверджує, що цього ніколи не має статися. Той факт, що капіталізм завжди характеризувався безробіттям і що воно зростає і падає як частина економічного циклу, — незручний факт, який неокласична економіка уникала серйозно аналізувати до 1930-х років. Це випливає із закону Сея, аргументу, що пропозиція створює свій власний попит. Ця теорія та її більш формально сформульований закон Вальраса є основою, на якій корениться ідея про те, що капіталізм ніколи не зможе зіткнутися із загальною економічною кризою. Той факт, що капіталізм завжди був відзначений підйомами і спадами, ніколи не ставив закон Сея під сумнів, за винятком 1930-х років, і навіть тоді він швидко повернувся в центр економічної ідеології.

Наприклад, "кожен виробник просить грошей в обмін на свою продукцію тільки для того, щоб негайно використати ці гроші для купівлі іншого продукту". Однак це не так у капіталістичній економіці, оскільки капіталісти прагнуть накопичити багатство, і це включає створення різниці між вартістю товарів, які хтось хотів продати і купити на ринку. Тоді як Сей стверджує, що люди просто хочуть споживати товари, капіталізм відзначений бажанням (потребою) накопичувати. Кінцева мета — не споживання, як стверджують (і повторюють сьогоднішні економісти), а отримання якомога більшого прибутку. Ігнорувати це — означає ігнорувати сутність капіталізму, і хоча це може дати змогу економістові урезонити суперечності цієї системи, реальність економічного циклу не можна проігнорувати. Іншими словами, закон Сея передбачає існування світу без капіталу:

"Що таке цей запас капіталу? У цьому контексті зрозуміло, що саме наявне сьогодні устаткування й запаси товарів, які є результатом нещодавньої або віддаленої історії минулого, разом із ноу-хау, навичками праці тощо, складають стан технології.  Обладнання… призначене для певного діапазону використання, для роботи з певною робочою силою. У ній не так уже й багато гри. Опис наявного в будь-який момент запасу обладнання як "засобів залякування з альтернативним використанням" вельми перебільшено. Використання насправді досить специфічне, хоча може змінитися з плином часу. Але їх можуть використовувати в будь-який момент, пропонуючи праці меншу або більшу зайнятість. Це характерна риса економіки заробітної плати. У ремісничій економіці, де кожен виробник володіє своїм обладнанням, кожен виробляє те, що він може, і продає товар за вартістю, яка принесе дохід. Закон Сея про те, що товари — це попит на товари, перестав бути істинним у той час, коли він сформулював його" (Joan Robinson, Collected Economic Papers, vol. 4, p. 133).

Як зазначає Кін, закон Сея "являє собою економіку, засновану тільки на обміні: економіку, в якій товари існують від початку, але де не відбувається жодного виробництва. Ринок просто дає змогу обмінюватися вже наявними товарами". Однак, щойно ми отримали капітал для економіки, все змінилося, оскільки капіталісти хочуть "постачати більше, ніж вони потребують, і накопичувати різницю у вигляді прибутку, який додається до їхнього багатства". Це призводить до надлишкового попиту і, отже, до можливості кризи.  Таким чином, мейнстримна капіталістична економіка "найкраще підходить для економічної недоречності економіки, що ґрунтується лише на обміні, або виробничої економіки, в якій зростання не відбувається. Якщо виробництво і зростання і відбуваються, то вони відбуваються поза ринком, тоді як, іронічно, ринок є основним інтелектуальним фокусом неокласичної економіки. Традиційна економіка — це теорія, яка підходить для статичної економіки… тоді як потрібні теорії для аналізу динамічних економік" (Debunking Economics, p. 194, p. 195 and p. 197).

Зрештою, капітальні активи виробляються не для їхньої власної частки, а в очікуванні прибутку. Цей очевидний факт ігнорується законом Сея, але був визнаний Марксом (і згодом відзначений Кейнсом як правильний). Як зазначає Кін, на відміну від Сея та його послідовників, "точка зору Маркса, таким чином, об'єднує виробництво, обмін і кредит як цілісні аспекти капіталістичної економіки і, отже, як істотні елементи будь-якої теорії капіталізму. Традиційна економіка, навпаки, може аналізувати тільки мінову економіку, в якій гроші є просто засобом полегшення бартеру" (Там же, pp. 195-6).

Відкинути закон Сея як такий, що може бути застосований до капіталізму, означає визнати, що капіталістична економіка нестабільна, що вона може переживати підйоми та спади. Те, що це відображає реальність тієї економіки, само собою зрозуміло. Це також передбачає визнання того, що безробітним може знадобитися час, щоб знайти нову роботу, що безробіття може бути вимушеним і що боси можуть отримати переваги від страху безробіття з боку робітників.

Той останній факт, що страх безробіття використовується босами для того, щоб примусити робітників погодитися на скорочення заробітної плати та допомог і збільшення годин роботи, є ключовим фактором, з яким стикаються працівники в будь-якій реальній економіці. Проте, згідно з підручниками економіки, робітники повинні були зі шкіри геть лізти, щоб максимізувати корисність дозвілля і мінімізувати марність роботи. Так само робітники не повинні боятися стати безробітними в результаті глобалізації, оскільки експорт будь-яких робочих місць просто породив би більшу економічну активність, і тому переміщені робітники негайно були б знову працевлаштовані (хоча, можливо, і з нижчою зарплатою). Знову ж таки, згідно з підручниками з економіки, ці нижчі зарплати породжували б ще більшу економічну активність і, отже, зрештою приводили б до підвищення заробітної плати. Якби тільки РОБІТНИКИ прислухалися до економістів, то вони зрозуміли б, що вони не тільки справді виграли (у довгостроковій перспективі) від скорочення своєї заробітної плати та допомоги зі збільшенням годин, а й багато хто з них також отримав (у короткостроковій перспективі) збільшену корисність, без необхідності йти на роботу. Тобто, якщо припустити, що економісти знають, про що говорять.

Тоді виникає питання про доходи. Для більшості капіталістичних економічних теорій задана заробітна плата вважається такою, що дорівнює "граничному внеску", який індивід вносить у дану компанію. Невже ми дійсно повинні в це вірити? Здоровий глузд (і емпіричні дані) свідчать про протилежне. Візьмемо, приміром, пана Ренда Араскога, генерального директора ITT 1990 року, якому того року було виплачено зарплату в розмірі $7 мільйонів. Чи можливо, щоб бухгалтер ITT підрахував, що за інших рівних умов виторг компанії в $20,4 мільярда цього року був би на 7 мільйонів меншим без пана Араскога, отже, визначаючи його граничний внесок у розмірі 7 мільйонів доларів? Це здається вкрай малоймовірним.

Що призводить до питання про вибухове зростання зарплат генеральних директорів. Хоча це зачепило більшість країн, найбільше зростання спостерігалося у США (за ними йде Велика Британія). У 1979 році генеральний директор британської компанії заробляв трохи менше ніж у 10 разів більше, ніж середній робітник у цеху. До 2002 року бос компанії FTSE 100 міг розраховувати на те, що заробить у 54 рази більше, ніж звичайний працівник. Це означає, що в той час, як заробітна плата для тих, хто працює в цеху, трохи зросла, якщо взяти до уваги інфляцію, заробітна плата босів зросла з £200 000 на рік до приблизно £1,4 мільйона на рік. В Америці зростання було ще гіршим. У 1980 році співвідношення зарплати генерального директора і працівника становило 50 до 1. Двадцять років потому воно становило 525 до 1, а 2002 року після краху бульбашки цін на акції впало до 281 до 1 (Larry Elliott, "Nice work if you can get it: chief executives quietly enrich themselves for mediocrity," The Guardian, 23 January 2006).

Поняття граничної продуктивності використовується для виправдання багатьох речей на ринку. Наприклад, зростаючий розрив між високооплачуваними і низькооплачуваними американцями (як стверджується) просто відображає ринок праці, який ефективно винагороджує більш продуктивних людей. Таким чином, винагорода керівників корпорацій різко зростає, оскільки вона відображає їхню граничну продуктивність. Дивна річ у такого роду аргументації полягає в тому, що, як ми вказуємо в главі С. 2.5, проблема визначення та вимірювання капіталу зруйнувала всю неокласичну теорію граничної продуктивності чинників виробництва і пов’язану з нею теорію граничної продуктивності доходу ще в 1960-их роках — і була визнана провідними неокласичними економістами того часу. Те, що теорія граничної продуктивності все ще використовується для виправдання капіталістичної нерівності, показує не тільки те, як економіка ігнорує реальність капіталізму, а й інтелектуальне банкрутство "науки" і чиї інтереси вона, зрештою, обслуговує.

Попри цей маленький незручний факт, як щодо заяв, зроблених на його основі? Чи справді така оплата праці є результатом підвищення продуктивності праці з боку керівників компаній? Докази вказують на протилежне. Про це можна судити за показниками діяльності розглянутих економік і компаній. У Великій Британії тренд зростання склав трохи більше ніж 2% 1980 року і все ще становить трохи більше ніж 2% чверть століття потому. Дослідження корпоративної ефективності у Великій Британії та Сполучених Штатах вивчило компанії, що входять до індексу FTSE 100 у Великій Британії та S& P 500 у США, і виявило, що дохід керівників рідко виправдовується поліпшенням результатів діяльності (Julie Froud, Sukhdev Johal, Adam Leaver and Karel Williams, Financialisation and Strategy: Narrative and Number). Зростання цін на акції в 1990-ті роки, наприклад, було результатом однієї з ірраціональних бульбашок фінансового ринку, над якими в генерального директора не було жодного контролю або ролі у створенні.

Протягом того самого періоду, коли зростала зарплата генерального директора, реальна заробітна плата робітників залишалася незмінною. Чи повинні ми вірити, що з 1980-х років граничний внесок генеральних директорів значно зріс, тоді як граничний внесок робітників залишався незмінним? На думку економістів, в умовах вільного ринку заробітна плата має зростати доти, доки не досягне своєї граничної продуктивності. У США, однак, протягом 1960-х років "оплата праці та продуктивність зростали в тандемі, але вони розділилися в 1970-х роках. Під час буму 1990-их років зростання заробітної плати відставало від продуктивності майже на 30%". Дивлячись виключно на пряму оплату праці, "загальна продуктивність зростала вчетверо швидше, ніж середня реальна погодинна заробітна плата, і у двадцять разів швидше в обробній промисловості". Наприкінці 1990-х років заробітна плата трохи надолужила згаяне, але після 2000 року "заробітна плата повернулася у своє відстале становище" (Doug Henwood, After the New Economy, pp. 45-6). Іншими словами, за два десятиліття реформ вільного ринку склалася ситуація, яка спростувала ідею про те, що заробітна плата робітників дорівнює їхній граничній продуктивності.

Стандартною відповіддю економістів було б твердження, що економіка США не є вільним ринком. Однак 1970-ті роки, зрештою, ознаменувалися початком реформ, заснованих на рекомендаціях економістів-капіталістів вільного ринку. У 1980-ті та 1990-ті роки відбулося ще більше подій. Регулювання було скорочено, якщо не повністю усунуто, держава загального добробуту відкотилася назад, а профспілки були маргіналізовані. Тому твердження про те, що США були  вільнішими ринками в 1950-х і 1960-х роках, ніж у 1980-х і 1990-х роках, викликає сумніви, але, за логікою речей, саме це і припускають економісти. Ба більше, це пояснення не влаштовує багатьох економістів, які виправдовували наростальну нерівність і стрімке зростання зарплати генерального директора та прибутку компанії в цей період з погляду економіки вільного ринку. Як же бути? Якщо США не є вільним ринком, то прибутки компаній і багатство не є результатом їхнього граничного внеску, а скоріше набуваються коштом робітничого класу. Якщо США — вільний ринок, то багаті виправдані (з погляду економічної теорії) у своїх доходах, але заробітна плата робітників не дорівнює їхній граничній продуктивності. Не дивно, що більшість економістів не порушують це питання, не кажучи вже про те, щоб відповісти на нього.

То в чому ж причина такої величезної різниці в заробітній платі? Простіше кажучи, це пов’язано з тоталітарною природою капіталістичних фірм (дивіться розділ B.4). Ті, хто перебуває в самому низу компанії, не мають права голосу в тому, що відбувається всередині неї; тому, доки власники акцій щасливі, різниця в заробітній платі зростатиме й зростатиме (особливо коли вище керівництво володіє великою кількістю акцій!). Саме капіталістичні відносини власності дають змогу монополізувати багатство тим небагатьом, хто володіє (або керує), але не виробляє. Робітники не отримують повної вартості того, що вони виробляють, і вони не мають права голосу в тому, як використовується додаткова вартість, вироблена їхньою працею (наприклад, інвестиційні рішення).  Інші монополізували як багатство, вироблене робітниками, так і право ухвалення рішень усередині компанії (дивіться підрозділ С. 2 для докладнішого обговорення). Ця приватна форма оподаткування без представництва, так само як компанія, є приватною формою етатизму. На відміну від типового економіста, більшість людей не вважатимуть надто дивним збіг, що люди, які мають владу в компанії, під час з’ясування того, хто робить найбільший внесок у продукт, вирішують, що це вони самі!

Чи будуть робітники миритися зі стагнацією заробітної плати, залежить, звичайно, від загального економічного клімату. Високе безробіття і відсутність гарантій зайнятості допомагають зробити робітників слухняними та вдячними за будь-яку роботу, і так було протягом більшої частини 1980-х і 1990-х років як в Америці, так і у Великій Британії. Таким чином, ключова причина різкого зростання заробітної плати полягає в успішній класовій боротьбі, яку панівний клас веде з 1970-х років.

Відбулося "реальне зміщення фокуса, так що вигодонабувачами вигод від корпоративного успіху (яким би він не був) більше є не працівники та широка громадськість загалом, а акціонери. А з огляду на те, що, за наявними даними, у Великій Британії та США акціями володіють тільки домогосподарства, які перебувають у верхній половині розподілу доходів, це являє собою значний перерозподіл грошей і влади" (Larry Elliott, там же). Той факт, що економіка ігнорує соціальний контекст підвищення зарплати генерального директора, багато що свідчить про обмеження сучасної економіки й про те, як її можна використовувати для виправдання наявної системи.

Є ще така дрібниця, як виробництво. Економіка раніше називалася "політичною економією" і була орієнтована на виробництво. На зміну цьому прийшла економіка, заснована на маржиналізмі та суб'єктивних оцінках тієї чи іншої пропозиції фіксованого товару. Для класичної економіки фокусуватися на миті часу було безглуздо, оскільки час не зупиняється. Виключити виробництво означало виключити час, що, як ми зазначали в розділі С. 1.2, саме й зробила маржиналістська економіка. Це означає, що сучасна економіка просто ігнорує виробництво, а також час, і, з огляду на те, що отримання прибутку є ключовим клопотом для будь-якої фірми в реальному світі, така позиція показує, наскільки недоречною є неокласична економіка насправді.

Дійсно, неокласична теорія падає ниць. Ґрунтуючись, по суті, на моментальному знімку часу, її принципи раціональної фірми також засновані на тому, що час стоїть на місці. Вона стверджує, що прибуток максимізується там, де граничні витрати дорівнюють граничному доходу, але це може бути застосовано тільки за постійного часу. Однак реальна фірма максимізує прибуток не тільки за кількістю, а й за часом. Тому неокласичне правило про те, як максимізувати прибуток, "є правильним, якщо кількість виробленої продукції ніколи не змінюється" і "ігноруючи час у своєму аналізі фірми, економічна теорія ігнорує деякі з найбільш важливих проблем, які постають перед фірмою". Неокласична економіка знову оголює свою по суті етатистську природу. Вона "ігнорує час і тому доречна тільки у світі, в якому час не має значення" (Keen, там же, pp. 80-1).

Потім постає питання споживання. Тоді як апологети капіталізму продовжують говорити про "споживчий суверенітет" і ринок як про "споживчу демократію", реальність дещо інша. По-перше, і це найбільш очевидно, великий бізнес витрачає багато грошей, намагаючись сформувати і вплинути на попит за допомогою реклами. Не для них неокласичне допущення "даних" потреб, детермінованих поза системою. Таким чином, реальність капіталізму така, що "суверенним" маніпулюють інші. По-друге, це розподіл ресурсів у середині суспільства.

Ринковий попит зазвичай обговорюється в термінах смаків, а не в розподілі купівельної спроможності, необхідної для задоволення цих смаків. Розподіл доходів приймається як даність, що дуже зручно для тих, хто володіє найбільшим багатством. Зайве говорити, що ті, у кого багато грошей, зможуть максимізувати своє задоволення набагато легше, ніж ті, у кого їх мало. Крім того, звичайно, вони можуть переграти тих, у кого менше грошей. Якщо капіталізм — це "споживча" демократія, то вона дивна, заснована на "один долар — один голос". Має бути очевидно, чиї цінності найсильніше відображатимуться на ринку. Якщо ми почнемо з ортодоксального економічного (зручного) припущення про "заданий розподіл доходу", то будь-яка спроба визначити найкращий розподіл ресурсів від початку хибна, оскільки гроші від самого початку замінюють корисність. Стверджувати після цього, що ринковий розподіл є найкращим, — це крайнє питання.

Інакше кажучи, за капіталізму максимізується не індивідуальна потреба або "корисність" як така, а ефективна корисність (зазвичай звана "ефективним попитом") — саме корисність, підкріплена грошима. Це реальність, що стоїть за всіма закликами до чудес ринку. Як висловився правий гуру фон Гаєк, "спонтанний порядок, створюваний ринком, не гарантує, що потреби, які спільна думка вважає важливішими, завжди задовольняються раніше, ніж менш важливі" ("Competition as a discovery process", The Essence of Hayek, p. 258). Це просто ввічливий спосіб позначення процесу, за допомогою якого мільйонери будують новий особняк, тоді як тисячі бездомних або живуть у нетрях, або годують розкішною їжею своїх домашніх тварин, тоді як люди голодують. Це, по суті, відмова від потреб, наприклад, 37 мільйонів американців, які жили за межею бідності 2005 року (12,7% населення, найвищий відсоток у розвинених країнах світу, і це на основі абсолютного визначення бідності в американській державі, якщо дивитися на відносні показники, то цифри ще гірші). Точно так само 46 мільйонів американців, які не мають медичної страховки, можуть, звісно, думати, що їхня потреба в житті має розглядатися як "більш важлива", ніж, скажімо, дозвіл Періс Гілтон купити нове дизайнерське вбрання. Або, в крайньому разі, коли агробізнес вирощує товарні культури для зовнішніх ринків, тоді як безземельні вмирають від голоду. Як стверджує Э. П. Томпсон, відповідь Хайєка:

"…просуває ідею про те, що високі ціни є (болючим) засобом від дефіциту, залучаючи постачання в постраждалий регіон дефіциту. Але що приваблює пропозицію, то це не високі ціни, а достатня кількість грошей у їхніх гаманцях, щоб заплатити високі ціни. Характерним явищем за часів дефіциту є те, що він породжує безробіття і порожнечу; купуючи предмети першої необхідності за завищеними цінами, люди перестають бути в змозі купувати предмети першої необхідності [що призводить до безробіття]… Отже, кількість тих, хто в змозі платити за завищеними цінами, скорочується в постраждалих регіонах, і продовольство може експортуватися в сусідні, менш постраждалі регіони, де зберігається зайнятість і споживачі все ще мають гроші для оплати. У цій послідовності високі ціни можуть фактично вивести пропозицію з найбільш постраждалої області" (Customs in Common, pp. 283-4).

Тому "закон попиту і пропозиції" не може бути "найефективнішим" засобом розподілу в суспільстві, заснованому на нерівності. Це чітко відображено в "унормуванні" гаманця, на якому заснована ця система. У той час як в економічних книжках ціна є засобом, за допомогою якого ресурси "нормуються", насправді це створює багато помилок. Як зазначає Томпсон, "якою б переконливою не була метафора, існує емісія реальних відносин, призначених ціною, яка передбачає… ідеологічну спритність розуму. Нормування за ціною не розподіляє ресурси порівну між нужденними; воно резервує пропозицію для тих, хто може заплатити ціну, і виключає тих, хто не може… Підвищення цін під час дефіциту могло б "раціонувати" їх [бідних] з ринку взагалі" (Там же, p. 285). Саме це й відбувається. Як зазначає економіст (і експерт з питань голоду) Амартія Сен:

"​Візьмемо теорію прав, що ґрунтується на сукупності прав "володіння, передачі та виправлення". У цій системі набір володінь різних людей оцінюється як справедливий (або несправедливий) на основі аналізу минулої історії, а не на основі перевірки наслідків цього набору володінь. Але що якщо наслідки будуть явно жахливими?..Посилаючись на деякі емпіричні дані в роботі про голод… є дані, які свідчать про те, що в багатьох випадках великого голоду в недавньому минулому, унаслідок яких загинули мільйони людей, не було жодного загального зниження доступності продовольства взагалі, а голод стався саме через зміни в правах, що виникли в результаті здійснення прав, які є цілком законними… [Чи може] голод… виникнути за системи прав такого роду, які морально захищаються в різних етичних теоріях, включно з теорією Нозіка. Я вважаю, що відповідь буде прямолінійним "так", оскільки для багатьох людей єдиним ресурсом, яким вони законно володіють, а саме їхня робоча сила, цілком може виявитися непридатною для продажу на ринку, не даючи людині жодної влади над їжею… якби такі результати, як голод і скрута, мали місце, чи був би розподіл власності все ще морально прийнятним, попри його катастрофічні наслідки? У ствердній відповіді є щось глибоко неправдоподібне" (Resources, Values and Development, pp. 311-2).

Повторюваний голод був постійною проблемою в період laissez-faire Британської імперії. Хоча Ірландський картопляний голод, ймовірно, найвідоміший, факт полягає в тому, що мільйони людей померли від голоду в основному через тверду віру в силу ринку. У Британській Індії, за перевіреними оцінками, кількість загиблих від голоду 1876-1878 років перебувала в межах 6-8 мільйонів осіб, а між 1896 і 1900 рокам — від 17 до 20 мільйонів. Згідно з британським статистиком, який проаналізував заходи продовольчої безпеки Індії за два тисячоліття до 1800 року, в Індії був один великий голод за століття. За британського правління таке траплялося раз на чотири роки. Наприкінці 1870-х і наприкінці 1890-х років від голоду в Індії, Китаї та Бразилії померли від 30 до 60 мільйонів осіб (не враховуючи тих, хто помер в інших країнах). У той час як погана погода поклала початок цій проблемі, поставивши ціни на продовольство вище досяжності найбідніших верств населення, ринок і політичні рішення, засновані на глибокій вірі в нього, посилили голод. Простіше кажучи, якби влада розподіляла те, що є в наявності, більшість жертв вижила б, але вона цього не зробила, тому що це, на її думку, порушило б закони ринку і породило культуру залежності (Mike Davis, Late Victorian Holocausts). Ця картина, до речі, повторюється в країнах третього світу і донині: голодуючі країни експортують продовольство, оскільки на нього немає "попиту" всередині країни. Усе це ставить жваві коментарі Гаєка про "спонтанний порядок" у більш реалістичний контекст. Як висловився Кропоткін:

"Сама суть нинішньої економічної системи полягає в тому, що робітник ніколи не зможе насолоджуватися тим добробутом, який він [або вона] виробив… Неминуче, промисловість спрямовується… не до того, що необхідно для задоволення потреб усіх, а до того, що наразі приносить найбільшу вигоду небагатьом. За необхідності достаток одних ґрунтуватиметься на бідності інших, і обмежені умови більшої частини населення повинні будуть підтримуватися будь-що-будь, щоб були руки, здатні продавати себе тільки за частину того, що вони здатні виробляти; без чого приватне нагромадження капіталу неможливе" (Anarchism, p. 128).

Інакше кажучи, ринок не можна ізолювати й абстрагувати від системи політичних, соціальних і правових відносин, у якій він перебуває. Це означає, що "попит і пропозиція" говорить нам лише про те, що ті, хто має гроші, можуть вимагати більше й отримувати більше, ніж ті, хто їх не має. Неможливо визначити, чи є це "найефективнішим" результатом для суспільства (якщо, звісно, ви не припускаєте, що багаті люди цінніші за робітників, тому що вони багаті). Це має очевидний вплив на виробництво, оскільки "ефективний попит" спотворює економічну діяльність, і тому за капіталізму задоволення потреб є вторинним, оскільки "єдиною метою є збільшення прибутку капіталіста" [Kropotkin, там же, p. 55]). Джордж Барретт нагадує про погані наслідки такої системи:

"Сьогодні боротьба йде за найбільший прибуток. Якщо в задоволенні швидкоплинної забаганки міледі більше користі, ніж у годуванні голодних дітей, то конкуренція змушує нас гарячково поспішати, щоб забезпечити перше, тоді як холодне милосердя або закон про бідних можуть забезпечити друге або залишити його без задоволення, як їм заманеться. Ось як це працює" (Objections to Anarchism, p. 347).

Тому в тому, що стосується споживання, анархісти добре усвідомлюють необхідність створення і розподілу необхідних благ тим, хто їх потребує. Цього, однак, не можна досягти за капіталізму за всіх його розмов про "корисність", "попит", "споживчий суверенітет" тощо. Реальний факт: ті, у кого більше грошей, визначають, що таке "ефективний" розподіл ресурсів. Це відбувається як безпосередньо, з погляду їхнього контролю над засобами існування, так і опосередковано, через спотворення ринкового попиту. Адже якщо фінансовий прибуток є єдиним критерієм розподілу ресурсів, то багаті можуть перебити бідних і забезпечити собі найвищі доходи. Менш багаті можуть обійтися і без цього.

Загалом, світ, який припускає неокласична економіка, не є тим, у якому ми насправді живемо, і тому застосування цієї теорії одночасно вводить в оману і (як правило) є катастрофічним (принаймні, для "незаможних"). Хоча це може здатися дивним, це не вперше, коли ми беремо до уваги її роль апологета і захисника капіталізму. Щойно цю роль визнають, будь-яке удаване протиріччя відпадає.​

Author

Фідель 🏴
Comment
Share

Building solidarity beyond borders. Everybody can contribute

Syg.ma is a community-run multilingual media platform and translocal archive.
Since 2014, researchers, artists, collectives, and cultural institutions have been publishing their work here

About